Startpagina Merken P Putoline Putoline Chain en Engine Cleaner, Chain & Engine Degreaser, 500 ml


Putoline Chain en Engine Cleaner, Chain & Engine Degreaser, 500 ml

Putoline Chain en Engine Cleaner, Chain & Engine Degreaser, 500 ml

Tankinhoud:

 

FC-Moto


14,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 29,90 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline Chain &. Engine Degreaser is speciaal ontwikkeld voor gebruik op motorfietsen. De unieke, snelwerkende formule elimineert zware olie- en vetresten uit alle vervuilde gebieden, inclusief kettingen, sprockets, motoren, frames en alle motoronderdelen. Het product is in water oplosbaar gereinigd zonder resten achter te laten.


Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H413 - Kan schadelijk zijn voor het waterleven met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of een andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.
 • P305+P351+P338 - INDIEN IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Blijf spoelen.
 • P337+P313 - Als de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
 • P410+P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/ container naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Aanvullende gevarenverklaringen (EU):

 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan leiden tot uitdroging of barsten in de huid.

Andere gevaren: -

Gevaarlijke ingrediënten: -

Aanvullende productinformatie

Uitvoering Schoner
Tankinhoud 0.5 l


Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline