-15%
  • Video
Castrol DOT4 Remvloeistof 5 Liter

Castrol DOT4 Remvloeistof 5 Liter

 

FC-Moto

59,99 €
U bespaart 15%
50,99 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 10,20 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

 

Castrol DOT4 Remvloeistof 5 Liter

Castrol Brake Fluid DOT 4 is een synthetische remvloeistof op basis van polyalkyleenglycol ether met een hoog kookpunt en speciaal geselecteerde additieven die het remsysteem beschermen tegen corrosie en dampborrels. Castrol Brake Fluid DOT 4 is geformuleerd om een hoger nat kookpunt te hebben dan conventionele remvloeistoffen op basis van glycolether. Het kan in alle remsystemen worden gebruikt en is compatibel met andere DOT 3- en DOT 4-remvloeistoffen. Om te profiteren van de volledige prestaties van Castrol Brake Fluid DOT 4, raden we aan het product niet te mengen met andere remvloeistoffen. Niet geschikt voor systemen waarbij een minerale hydraulische vloeistof is gespecificeerd. Remvloeistof kan het lakwerk beschadigen. In geval van contact onmiddellijk afwassen met schoon water.

Functies:

 • Goede veiligheidsreserves dankzij hoge droge en natte kookpunten.
 • Lage viscositeit bij lage temperaturen zorgt voor een snelle remrespons.
 • Optimale compatibiliteit met alle materialen in remsystemen.
 • Mengbaar met remvloeistoffen DOT 3 en DOT 4. Niet mengbaar met siliconen remvloeistoffen (DOT5) en minerale hydraulische vloeistoffen.
 • minerale hydraulische vloeistoffen.
 • Vervang de remvloeistof volgens de instructies van de fabrikant of na maximaal 2 jaar.
 • Schroefdop kan
 • Inhoud: 4 liter
 • JASO JIS K2233 Klasse 4, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Klasse 4, FMVSS 116 DOT 4

Gevarenetikettering:

GHS08_60

Signaalwoord:

 • Voorzichtigheid.

Gevarenaanduidingen:

 • H361d - Verdacht van beschadiging van het ongeboren kind.

Voorzorgsmaatregelen preventie:

 • P201 - Neem voor gebruik speciale instructies.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oogbescherming of gezichtsscherm.

Reactie voorzorgsverklaringen:

 • P308 + P313 - Indien blootgesteld of indien beïnvloed: Medische hulp inroepen.

Opslag van voorzorgsmaatregelen:

 • P405 - Blijf opgesloten.

Voorzorgsmaatregelen verwijdering:

 • P501 - Gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol: REACH #: 01-2119475101-50, ≥10-≤25%, niet ingedeeld ; EG: 203-962-1 ; CAS: 112-35-6.
 • 2,2'-(Ethyleen/xy)diethanol: REACH #: 01-2119438366-35, ≥10-≤25%, Niet ingedeeld ; EG: 203-953-2, CAS: 112-27-6
 • 2,2'-Oxybisethanol: REACH #: 01-2119457857-21, ≤10%, Acute Tox. 4, H302 ; EG: 203-872-2 ; CAS: 111-46-6 ; Telefoongids: 603-140-00-6
 • Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoboraat: REACH #: 01-2119462824-33, ≤10%, Repr. 2, H361d (Kind in Baarmoeder) ; EG: 250-418-4 ; CAS: 30989-05-0
 • Reactiemassa van 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol en 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol: REACH #: 01-2119531322-53, ≤10%, Eye Dam. 1, H318.
 • Diisopropanolamine: REACH #: 01-2119475444-34, ≤2,9%, Oogirritatie. 2, H319, EG: 203-820-9, CAS: 110-97-4, Directory: 603-083-00-7.

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor olie & smeermiddelen, Castrol