Startside Handelsbetingelserne


Almindelige handelsbetingelser

 

§ 1 Anvendelsesområde, kundeoplysninger

De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem FC-Moto GmbH & Co. KG og forbrugere, der køber varer via vores shop. Aftalesproget er tysk.

§ 2 Indgåelse af aftale

  1. Tilbuddene på internettet er en uforbindende opfordring til dig om at bestille varer hos os.
  2. Du kan lægge et eller flere produkter i indkøbskurven. I løbet af bestillingsprocessen opgiver du dine data og ønsker mht. betalingsmåde, leveringsform osv. Først ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du et bindende tilbud om at indgå en aftale. Du kan også afgive en bindende bestilling over telefonen eller pr. fax. Den straks via e-mail eller fax sendte kvittering for modtagelsen, betyder endnu ikke en accept af dit tilbud.
  3. Vi er berettiget til at modtage dit tilbud inden for 2-7 arbejdsdage ved at sende en ordrebekræftelse pr. e-mail. Efter at den i pkt. 1 opførte frist er udløbet uden resultat, gælder dit tilbud som afvist, dvs. du er ikke længere bundet til tilbuddet. Ved telefonisk bestilling indgås købsaftalen, når vi accepterer dit tilbud omgående. Accepteres tilbuddet ikke omgående, så er du heller ikke bundet af det længere.
  4. Fremstillingen af produkter i onlineshoppen er ikke et bindende tilbud, men en opfordring til at bestille varer hos os. De i online-shoppen, i brochurer, annoncer og andet reklamemateriale indeholdte tilbud og priser er fritblivende og uden forbindende.

§ 3 Kundeoplysninger: Opbevaring af dine ordreoplysninger

Din ordre og dine ordredetaljer (f.eks. produkttype, pris, osv.) gemmes af os. Handelsbetingelserne vil du få tilsendt, men du kan også finde dem på vores hjemmeside.

 Som registreret kunde kan du logge dig ind med din kunde-login (Min konto) og se dine tidligere bestillinger.

§ 4 Kundeoplysninger: Ændringer

Du kan til enhver tid ændre dine oplysninger før ordreafgivelsen vha. Delete-tasten på tastaturet. Vi vil informere dig under bestillingsprocessen om yderligere muligheder for at foretage ændringer. Du kan til enhver tid afbryde bestillingsprocessen ved at lukke browservinduet.

§ 5 Ejendomsforbehold

(1) Vi forbeholder os ejendomsretten til den leverede vare, indtil fuld betaling har fundet sted. Så længe vi forbeholder os ejendomsretten, må køber ikke sælge varen (efterfølgende: vare solgt under ejendomsforbehold) eller på anden måde disponere over den.

(2) Ved fordringer fra tredjemand - især pantefogeder - mht. varen, der er solgt under ejendomsforbehold, vil køber henvise til vores ejendom og straks kontakte os, så vi kan gøre vores ejendomsrettigheder gældende.

(3) Ved købers misligholdelse, især ved forsinkelse med betaling, er vi berettiget til at forlange varen, der er solgt under ejendomsforbehold, udleveret, såfremt vi har hævet købet.

§ 6 Lovbestemt mangelsansvar

  1. Mangelsansvar
     For vores varer gælder lovbestemte regler om mangelansvar.
  2. Forældelse
     Dine krav pga. mangler på den brugte vare forælder efter 1 år fra den dato, hvor den solgte vare udleveres til dig. Undtagen herfra er skadeserstatningskrav, krav på grund af mangler, som vi svigagtigt har fortiet, og krav fra en garanti, som vi har overtaget mht. varens beskaffenhed. For disse undtagen krav gælder de lovbestemte forældelsesfrister.

§ 7 Ansvarsbegrænsning

Vi udelukker ansvaret for let uagtsom forsømmelse af aftalemæssige forpligtelser, skader på liv, legeme eller helbred og for garantier eller krav iht. produktansvarsloven. Dette samme gælder for forsømmelse af aftalemæssige forpligtelser fra vores hjælpepersoners eller repræsentanters side. De aftalemæssige forpligtelser omfatter især pligten til at aflevere sagen til dig og overdrage dig ejendomsretten. Desuden skal vi levere sagen fri for tings- og retsmangler.

§ 8 Transportskader

Hvis varerne leveres med åbenlyse transportskader, så reklamer venligst sådanne fejl omgående hos transportøren og kontakt os hurtigst muligt. Hvis du forsømmer at reklamere eller kontakte os, har det ingen indflydelse på lovbestemte mangelsbeføjelser. Men du hjælper os med at kunne gøres vores egne krav gældende mod transportøren og transportforsikringen.

§ 9 Returneringer

(1) Du kan returnere den modtagne vare uden angivelse af grund inden for 30 dage ved at returnere varen. Fristen begynder tidligst med modtagelsen varen og disse oplysninger.

(2) Vi kan kun modtage din returpakke, hvis den er frankeret tilstrækkeligt. Anvend ved returnering venligst vores returneringsformular.

§ 10 Fortrydelsesret

(1) Fortrydelsesret

Du kan du fortryde denne aftale inden for 30 dage uden angivelse af grund.

Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse.

For at kunne udøve din fortrydelsesret skal du give os (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener Str. 21-23, D-52146 Würselen, kontakt@ fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) besked om, at du fortryder. Du kan f.eks. sende et brev, en fax eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder. Du kan benytte den medfølgende standard fortrydelsesformular, dette er dog ikke obligatorisk.

Fristen er overholdt, hvis du sender beskeden om at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb.

(2) Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, inklusive fragtomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der opstår ved at du har valgt en anden form for levering, end den af os tilbudte billigste standard levering), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Denne tilbagebetaling sker via samme betalingsform, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre noget andet blev udtrykkelig aftalt; der vil aldrig blive faktureret gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal i hvert fald straks og senest inden for 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os din beslutning om at fortryde denne aftale, returnere eller udlevere varen til os. Fristen er overholdt, hvis varerne sendes inden for fristen på 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse returnering af varerne.

Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

(3) Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler mht.
- til levering af varer, der ikke er færdig fremstillet på forhånd og hvis færdiggørelse bestemmes af kundens individuelle valg eller beslutning, eller som er skræddersyet til kundens behov.
- til levering af aviser, tidsskrifter og billedblade med undtagelse af abonnementer.

(4) Tidligere udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten bortfalder ved aftaler
- hvis du bryder forseglingen på cd'er, dvd'er og software, kan du ikke længere fortryde købet.

Standard fortrydelsesformular

Hvis du vil fortryde aftalen, så udfyld denne formular og send den tilbage til os.

Til:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Fax: 02405-4950051
E-mail: kontakt@fc-moto.de

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser (*)

(oplys her varernes nøjagtige betegnelse)

Bestilt den ___________________ (*)/modtaget den _______________________(*)

Forbrugerens navn/forbrugernes navne:
Forbrugerens adresse/forbrugernes adresse:

Dato:

Forbrugerens underskrift/forbrugernes underskrifter (kun ved meddelelse på papir):


§ 10 Onlinetvistbilæggelse (OTB)

Tvistbilæggelse

Vi er ikke forpligtet til og ønsker ikke at deltage i en tvistbilæggelse ved et forbrugerklagenævn.

Onlinetvistbilæggelse

Europa-Kommissionen står for en platform til onlinetvistbilæggelse (OTB), som du finder under
den eksterne linkwww.ec.europa.eu/consumers/odr .

Vores e-mail-adresse: kontakt@fc-moto.de