-10%
IPONE Road Ketting verzorging Kit

IPONE Road Ketting verzorging Kit

 

FC-Moto 2.0


39,90 €
U bespaart 10%
35,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 23,93 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

IPONE Road Chain Care Kit

De IPONE Chain Care Set van de CareLine bevat alles wat u nodig heeft om voor uw motorketting te zorgen.

Functies:

 • Kit met kettingspray, kettingreiniger en kettingborstel
 • Ideaal voor het reisseizoen
 • In de set goedkoper dan het kopen van de individuele producten

X-Trem Chain Road Chain smeermiddel

 • Hightech kettingspray met calciumsulfonaat
 • Geen fling off
 • Bescherming tegen corrosie, verlengt de levensduur van de ketting

Kettingreiniger

 • extra sterke kettingreiniger
 • voor O-X Z-ringkettingen
 • Speciale spuitkop voor eenvoudige bediening

Inhoud

 • 1x X-Trem Chain Road Chain smeermiddel (750ml)
 • 1x Kettingreiniger (750ml)
 • 1x kettingborstel

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H412 - Schadelijk voor het waterleven met langdurige effecten

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Produktbehälter oder das Etikett bereit.
 • P102 - Darf nicht in die Hände von Kinderngelangen.
 • P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, beledigen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen Verboten.
 • P211 - Sprühen Sie nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle.
 • P251 - Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.
 • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 • P280 - Schutzhandschuhe
 • P302 + P352 - WENN AUF DER HAUT: Mit viel Wasser waschen / ...
 • P410 + P412 - Vor Sonnenlicht schützen. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 50 ° C aus.
 • P501 - Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften

Overige informatie:

 • Gebruik het product niet op een andere manier dan de bedoeling is.
 • Gebruik en bewaar alleen in een goed geventileerde ruimte.
 • Niet spuiten voor een lange tijd.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • BUTAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 106-97-8; EG: 203-448-7; EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 25 <= x % < 41,1
 • KOOLWATERSTOFFEN, C7, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE STOFFEN: EG: 927-510-4; BEREIK: 01-2119475515-33; (EG) 1272/2008: GHS07, GHS09, GHS08, GHS02; Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Huid irriteren. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatisch Chronisch 2, H411; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 16,8
 • ISOBUTAAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 75-28-5; EG: 200-857-2; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 14
 • METHYLAL: CAS: 109-87-5; BEREIK: 01-2119664781-31; (EG) 1272/2008: GHS02; Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10,8
 • PROPAAN: INDEX: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 8,3
 • DESTILLATEN (AARDOLIE), OPLOSMIDDEL-ONTWAXED ZWAAR PARAFFINIC: CAS: 64742-65-0; EG: 265-169-7; BEREIK: 01-2119471299-27; (EG) 1272/2008: GHS08; Dgr; Asp. Tox. 1, H304; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 4,1
 • DESTILLATEN (AARDOLIE), HYDROBEHANDELDE ZWARE PARAFFINIC: CAS: 64742-54-7; EG: 265-157-1; BEREIK: 01-2119484627-25; (EG) 1272/2008: GHS08; Dgr; Asp. Tox. 1, H304; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 4,1
 • METHANOL: INDEX: 603-001-00-X; CAS: 67-56-1; EG: 200-659-6; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS06, GHS08; Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370; Gewichtsfractie: 0 <= x % < 0,8

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor olie & smeermiddelen, Motor onderhoud & verzorging, Motor onderhoud & verzorging, Motor olie & smeermiddelen