• Video
Muc-Off Shine Silicone Spray

Muc-Off Shine Silicone Spray

 

FC-Moto 2.0


15,49 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 30,98 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Muc-Off Shine Siliconen Spray

De ultieme siliconenspray voor de ultieme glans!

 • Beschermt en laat een glinsterende gloed achter op metalen, plastic en rubberen onderdelen.
 • Vermindert wrijving op vorkstelen en achterschokdempers
 • Siliconenformule voorkomt versmelting op behandelde oppervlakken
 • 500 ml

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar
 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P210 - Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vuur of andere ontstekingsbron.
 • P260 - Adem geen stof/rook/gas/nevel/dampen/spray in.
 • P403 - Bewaren op een goed geventileerde plaats.
 • Vermijd het vrijkomen van P273 in het milieu.
 • P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.

Overige informatie:

 • Container onder druk: Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • Was grondig na het hanteren.
 • Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • heptaan
 • butaan
 • methylcyclohexaan
 • propaan
 • Cyclohexaan
 • octaan
 • n-hexaan
 • Hexaan, mengsel van isomeren (bevattende minder dan 5% n-hexaan EEC)

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Muc-Off