Startpagina Merken P Putoline Putoline bescherm- en reinigingsmiddel, siliconenspray, 500 ml


Putoline bescherm- en reinigingsmiddel, siliconenspray, 500 ml

Putoline bescherm- en reinigingsmiddel, siliconenspray, 500 ml

 

FC-Moto


11,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 23,90 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline Silicon Spray is een hoogwaardig beschermend en reinigingsmiddel. Geeft kunststof en gelakte oppervlakken terug de glans van zo goed als nieuwe onderdelen.
Tegelijkertijd vergemakkelijkt de spray toekomstige reiniging.
Dankzij de waterafstotende formule beschermt Silicon Spray elektrische componenten op betrouwbare wijze tegen vochtpenetratie.


Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of een andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P261 - Vermijd inademing van damp of spray.
 • P271 - Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen/ kleding en gezichts-/oogbescherming.
 • P410+P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/ container naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Aanvullende gevarenverklaringen (EU): -

Aanvullende informatie: -

Andere gevaren: -

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan

Aanvullende productinformatie

Tankinhoud 0.5 l


Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline