Putoline remreiniger

Putoline remreiniger

Tankinhoud: -

 

FC-Moto


7,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

1 l = 15,90 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline Brake Cleaner is een hoogwaardige remreiniger. Dit snelwerkende product reinigt en ontvettert alle remcomponenten zoals hoofdcilinders, remklauwen en schijven. Brake Cleaner laat geen residu achter bij het drogen.


Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of een andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P271 - Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
 • P305+P351+P338 - INDIEN IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
 • P410+P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/ container naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Overige informatie: -

Andere gevaren: -

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan; Pentaan; 2-Propanol

Passend bij dit artikelAlternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline