Startside Vilkår


Generelle forretningsvilkår

 

§ 1 Gyldighetsområde, kundeinformasjon

Følgende generelle vilkår regulerer kontraktsforholdet mellom FC-Moto GmbH & Co. KG og forbrukere som handler varer i nettbutikken vår. Kontraktspråket er tysk.

§ 2 Kontraktsinngåelse

  1. Tilbudene på nettet er en uforpliktende oppfordring til deg å kjøpe varer.
  2. Du kan legge en eller flere produkter i varekurven. I løpet av bestillingsprosessen legger du inn dine opplysninger og ønsker vedr. betalingsmåte, leveringstype osv. Først etter at du har klikket på bestillingsknappen, gir du et forpliktende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt. Du kan også gjøre en forpliktende bestilling på telefon eller telefaks. Bekreftelsen om at vi har mottatt bestillingen din, som vi sender som e-post eller telefaks, betyr ikke enda at vi har akseptert kjøpstilbudet.
  3. Vi er berettiget til å akseptere ditt tilbud innen 2-7 arbeidsdager ved å sende deg en oppdragsbekreftelse på e-post. Dersom fristen nevnt i første setning er utløpt uten at det har skjedd noe, anses tilbudet ditt som avvist, dvs. du er ikke lenger bundet til tilbudet. Ved telefonisk bestilling inngås kjøpekontrakten ved at vi godtar tilbudet ditt omgående. Dersom tilbudet ikke aksepteres omgående, så er heller ikke du knyttet til det lenger.
  4. Presentasjonen av produktene i nettbutikken er ikke noe rettslig bindende tilbud, men kun en oppfordring til å gjøre en bestilling. Tilbud som presenteres i nettbutikken, brosjyrer, annonser og annet reklamemateriell samt prisopplysninger er derfor frie og uforpliktende.

§ 3 Kundeinformasjon: Lagring av dine bestillingsopplysninger

Din bestilling med detaljer tilhørende den inngåtte kjøpekontrakten (f.eks. type produkt, pris osv.) lagres av oss. Vi sender deg vilkårene, men du kan også se våre vilkår når som helst etter kontraktsinngåelse på vår nettside.

 Som registrert kunde kan du se dine tidligere bestillinger ved å logge deg inn på din bruker (min kundekonto).

§ 4 Kundeinformasjon: Rettelsesmerknad

Du kan alltid endre inntastingen før du sender bestillingen ved å bruke slettetasten. I løpet av bestillingsprosessen informerer vi deg om flere muligheter til å gjøre rettelser. Du kan også alltid avslutte bestillingsprosessen ved å lukke nettleservinduet.

§ 5 Forbehold om eiendomsrett

(1) Vi forbeholder oss eiendomsretten til de leverte varene inntil den fulle betalingen av salgsprisen for denne varen er utført. Mens eiendomsforbeholdet foreligger, er kjøperen ikke berettiget til å selge varen (i videre tekst: forbeholdt vare) eller på annen måte råde over eiendommen av den.

(2) Ved tilgang fra tredjepart - spesielt namsmannen - på forbeholdt vare, skal kjøperen vise til vår eiendom og informere oss omgående slik at vi kan fremme våre eiendomsrettigheter.

(3) Ved kontraktstridig adferd fra kundens side, spesielt ved forsinket betaling, er vi berettiget til å kreve utlevering av den forbeholdte varen dersom vi har trukket oss fra kontrakten.

§ 6 Lovfestede reklamasjonsrettigheter

  1. Reklamasjonsrettigheter
     For våre varer foreligger det lovfestede reklamasjonsrettigheter.
  2. Foreldelse
     Dine krav ved mangler ved brukte varer foreldes etter ett år etter at den kjøpte varen ble utlevert til deg. Unntatt fra denne bestemmelsen er skadeerstatningskrav, krav på grunn av mangler, som vi med bedragerske hensikter har fortiet og krav fra en garanti som vi har overtatt for varens beskaffenhet. For disse unntakene i kravene gjelder de lovpålagte foreldelsesfristene.

§ 7 Ansvarsbegrensning

Vi utelukker ansvaret for lett uaktsomme pliktovertredelser dersom disse ikke gjelder vesentlige plikter fra kontrakten, skader som gjelder liv og helse, garantier eller krav iht. produktansvarsloven. Det samme gjelder for pliktovertredelser hos våre hjelpere og våre lovlige representanter. Disse pliktene som er vesentlige i kontrakten omfatter spesielt plikten til å overlevere gjenstanden til deg og overdra eiendomsretten i den til deg. Videre er vi forpliktet til å skaffe deg gjenstanden fri for faktiske og juridiske mangler.

§ 8 Transportskader

Dersom varen leveres med åpenbare transportskader, så ber vi om at du reklamerer dette omgående til budselskapet og ta kontakt med oss så raskt som mulig. Hvis du ikke reklamerer eller tar kontakt, har dette ingen følger når det gjelder dine lovfestede garantirettigheter. Men du hjelper oss med å kunne gjøre gjeldende våre egne krav overfor speditøren / transportforsikringen.

§ 9 Tilbakesending og bytte

(1) Du kan returnere varen uten at du trenger å oppgi grunnen til det i løpet av 30 dager ved å sende varen tilbake til oss. Fristen starter tidligst fra og med du har mottatt varen og med denne belæringen.

(2) Vi kan ta imot returpakken dersom den kommer fritt levert til oss.

(3) Bytteretten gjelder kun for nettbutikken vår, ved retur eller bytte vennligst bruk vår returlappellerreturlappen i PDF-format.

§ 10 Informasjon om angrerett

(1) Angrerett

Du har rett til 30 dagers angrerett uten å måtte begrunne det.

Angrefristen utgjør 30 dager regnet fra den dagen når du eller en av deg navngitt tredjepart som ikke er fraktselskapet, har mottatt den siste varen.

For å benytte deg av angreretten din, må du informere oss (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener Str. 21-23, 52146 Würselen, kontakt@ fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) i en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt i posten, en telefaks eller en e-post) at du har valgt å benytte deg av angreretten vedrørende denne kjøpskontrakten. Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke påkrevd.

For å ivareta angrefristen holder det at du sender en melding på at du benytter deg av angreretten før angrefristen er gått ut.

(2) Følgene av å benytte seg av angreretten

Dersom du benytter deg av angreretten ved dette kjøpet, skal vi tilbakebetale deg alle betalinger som vi har mottatt av deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som oppsto ved at du valgte en annen type levering enn den vi ga deg tilbud om som er den mest gunstige standardleveringen) og det omgående og senest etter fjorten dager regnet fra den dagen som vi har mottatt din hevelse av denne kontrakten. For tilbakebetaling bruker vi samme betalingsmåte som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, unntatt vi har uttrykkelig avtalt noe annet med deg; du vil uansett ikke bli avkrevd honorar for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å tilbakebetale inntil vi har mottatt varene eller inntil du har framlagt bevis på at du har sendt tilbake varene, avhengig av hva som inntreffer først. Du skal sende eller overlevere varene til oss omgående og i hvert fall senest fjorten dager etter at du har sendt oss melding om hevelse av denne kontrakten. Fristen er ivaretatt dersom du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du må betale de umiddelbare kostnadene for retur av varene.

Du er pliktig til å erstatte tapet av vareverdien kun i de tilfeller der vareverdien har tapt seg på grunn av at varen ble brukt på en ikke tilsiktet måte og dette vises etter en kontroll av varens beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

(3) Unntak i angreretten

Angreretten foreligger ikke i kontrakter
- om levering av varer som ikke er serieprodusert og der det er avgjørende at forbrukeren tar et individuelt valg eller der varen klart er tilpasset de personlige behovene til forbrukeren.
- for levering av aviser, tidsskrifter og blader, unntatt abonnementsavtaler.

(4) Framskyndet bortfall av angreretten

Angreretten bortfaller tidligere ved kontrakter
- for levering av lyd- og videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke, dersom forseglingen ble brutt etter levering.

Eksempel på angreskjema

Dersom du ønsker å heve denne kontrakten, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet og returnerer det til oss.

Til:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Faks: 02405-4950051
E-post: kontakt@fc-moto.de

Herved hever jeg/vi (*) den av meg/oss (*) inngåtte avtalen om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)

(Oppgi nøyaktig betegnelse på varene)

Bestilt den ___________________ (*)/mottatt den _______________________(*)

Forbrukerens navn:
Adresse til forbrukeren:

Dato:

Forbrukerens underskrift (kun ved papirmelding):


§ 10 Online forlik

Forliksprosess

Vi er verken villig eller forpliktet til å delta i en forliksprosess fra et forliksråd.

Online forlik

Den europeiske kommisjonen stiller forbrukerne en plattform til utenomrettslig online forlik til rådighet, se
den eksterne linken www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadresse: kontakt@fc-moto.de
 

Verneting og leveringssted er Aachen.