GS27 Moto Rentat instantani i cera

GS27 Moto Rentat instantani i cera

 

FC-Moto 2.0


13,95 €

IVA inclòs, més despeses d'enviament

Disponible, preparat per a l'enviament en 2 - 3 dies laborables

1 l = 27,90 €

Botiga de Würselen

Compra el producte en línia i recull-lo a la botiga.
Com funciona

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Traducció automàtica

La GS27® Rentat instantani de moto & de cera neteja, protegeix i poli tota la moto en una, sense utilitzar aigua:

 • Pràctica: es pot utilitzar en totes les superfícies (parabrises, rodes, crom, cuir, etc.).
 • Fàcil: esprais directament a la zona a netejar.
 • Ràpid: neteja i llueix la teva bicicleta en un temps rècord.
 • Efecte durador: deixa una pel·lícula protectora per a una brillantor duradora.

Contingut: 500ml

GHS07_60

Paraula de senyal :

 • Advertència

Declaracions de perill:

 • H319 - Causa irritació ocular greu.

Declaracions cautelars:

 • P101 - Si es necessita assessorament mèdic, disposi de contenidor o etiqueta a mà.
 • P102 - Mantenir fora de l'abast dels nens.
 • P261 - Eviteu respirar pols / fum / gas / boira / vapors / esprai
 • P271 - Utilitzeu només a l'aire lliure o en una zona ben ventilada.
 • P301 + P312 - SI S'EMPASSA: Truca a un CENTRE VERINÓS o al metge si et trobes malament.
 • P337 + P313 - Si persisteix la irritació ocular: Obteniu consells / atenció mèdica.
 • P404 - Emmagatzemar en un contenidor tancat.
 • P501 - Disposar de continguts/contenidor a ...

Declaracions complementàries de perill (UE):

 • EUH208 - Conté (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Pot provocar reaccions al·lèrgiques.
 • EUH208 - Conté BARREJA DE: 5-CLOR-2-METIL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7] I 2-METIL-2H-ISO-THIAZOL-3-ONE [NÚM. 220-239-6] (3:1). Pot provocar reaccions al·lèrgiques

Altres perills:

 • La barreja no conté cap 'Substàncies d'Alta Preocupació' (SVHC) publicada per l'Agència Europea de Química (ECHA) segons l'article 57 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
 • La barreja no compleix els criteris aplicats a les mescles PBT i vPvB, segons AnnexXIII de la Directiva REACH (CE) nº 1907/2006.

Ingredients perillosos:

 • FATALCOHOL POLIETHOXYETHER: CAS: 27252-75-1; (EC) 1272/2008: GHS05, Dgr, Presa d'ulls. 1, H318; 67/548/CEE: Xi, Xi;R4; 1 <= x % < 2,5
 • (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE: ÍNDEX: 601-029-00-7; CAS: 5989-27-5; CE: 227-813-5; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS07, GHS09, Wng, Flam. Liq. 3, H226, Irritació de la pell. 2, H315, Pell Sens. 1, H317, Crònica Aquàtica 1, H410, Aguda Aquàtica 1, H400; 67/548/CEE: Xi,n, Xi;R38-R43, N; R50/53, R10; 0 <= x % < 1
 • BARREJA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTHIAZOL-3-UN [PER EXEMPLE, NO. 247-500-7] I 2-METIL-2H-ISO-THIAZOL-3-ONE [PER EXEMPLE, 220-239-6] (3:1): ÍNDEX: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9; (EG) 1272/2008: GHS06, GHS05, GHS09, Dgr, Tox aguda. 3, H331, Tox aguda. 3, H311, Tox aguda. 3, H301, Pell Corr. 1B, H314, Pell Sens. 1, H317, Crònica Aquàtica 1, H410, Aguda Aquàtica 1, H400; 67/548/CEE: T,N, T; R23/24/25, C;R34, Xi;R43, N; R50/53; 0 <= x % < 1

També et pot interessar

Examine també aquestes categories: Manteniment i cura de la moto, GS27