• {Video}
IPONE Crema de Pell 100ml

IPONE Crema de Pell 100ml

 

FC-Moto

9,90 €

IVA inclòs, més despeses d'enviament

Disponible, preparat per a l'enviament en 2 - 3 dies laborables

1 l = 99,00 €

Botiga de Würselen

Compra el producte en línia i recull-lo a la botiga.
Com funciona

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Traducció automàtica

Crema de cuir IPONE

La crema de cuir IPONE és la millor opció per netejar i mantenir la roba de moto!

Trets:

 • Bàlsam de cura per a cuir
 • Neteja i protegeix al mateix temps
 • Ideal per a roba de cuir, botes i guants
 • Elimina insectes i altres brutícia
 • Ampolla de 100ml

Etiquetatge de substàncies perilloses:

Paraula de senyal: -

Declaracions de perill:

 • Compleix amb la Directiva (CE) núm.
 • Pot produir una reacció al·lèrgica (EUH208) Aquesta barreja no suposa un risc físic. Consulteu recomanacions per a altres productes locals.
 • Aquesta barreja no suposa cap risc ambiental. No es coneixen efectes adversos sobre el medi ambient ni previsibles en condicions normals d'ús.

Declaracions cautelars:

 • EUH208 - Conté 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -UN. Pot provocar reaccions al·lèrgiques.
 • P101 - Si es necessita assessorament mèdic, disposi de contenidor o etiqueta a mà.
 • P102 - Mantenir fora de l'abast dels nens.

Altres informacions:

 • Segueix utilitzant només en zones ben ventilades.
 • No utilitzar per a finalitats diferents de les destinades al producte.

Ingredients perillosos:

 • HIDROCARBURS C10 C13 N-ALCANES, ISOALCANES, CICLIQUES, <2% AROMÀTIQUES: CAS: 918_481_9; CE: 918-481-9; ABAST: 01-2119457273-39; Fracció de pes: 2,5 <= x% <10; (EG) 1272/2008: GHS08; Dgr; Asp. Tox. 1, H304; EUH: 066
 • 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON: ÍNDEX: 613-088-00-6; CAS: 2634-33-5; CE: 220-120-9; Gewichtsanteil: 0 <= x % < 2,5; (EG) 1272/2008: GHS05, GHS07, GHS09; Dgr; Tox agut. 4, H302; Irritació cutània. 2, H315; Presa d'ulls. 1, H318; Sens. Pell 1, H317; Agut Aquàtic 1, H400; M Agut = 1

També recomanemTambé et pot interessar

Examine també aquestes categories: Manteniment i cura de la moto, Manteniment i cura de la moto, Neteja de la roba de moto, Neteja de la moto