Casa Motocicleta Accessoris Manteniment i cura S100 Ampolla de conveniència total netejadora motocicleta 100 ml


S100 Ampolla de conveniència total netejadora motocicleta 100 ml

S100 Ampolla de conveniència total netejadora motocicleta 100 ml

 

FC-Moto 2.0


4,99 €

IVA inclòs, més despeses d'enviament

Disponible, preparat per a l'enviament en 2 - 3 dies laborables

1 l = 49,90 €

Botiga de Würselen

Compra el producte en línia i recull-lo a la botiga.
Com funciona

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Traducció automàtica

Gel de potència – per a la neteja intensiva

Fórmula activa de desgreixament: elimina fins i tot el greix llançat de la cadena

Protector de materials: perfecta protecció superficial

S100 Moto Total Cleaner ha estat innovadorament millorat. La nova fórmula serveix per protegir materials, especialment superfícies sensibles com l'alumini i el crom. La fórmula del gel permet una adhesió extrema, de manera que ni tan sols s'esgoten les superfícies verticals. La fórmula activa de desgreixador fins i tot elimina el greix llançat de la cadena. Sense àcid.

Contingut: 100 ml

Etiquetatge de substàncies perilloses:

GHS07_60

Paraula de senyal:

 • Precaució

Declaracions de perill:

 • H319 - Causa irritació ocular greu.

Declaracions cautelars:

 • P101 - Si es necessita assessorament mèdic, disposi de contenidor o etiqueta a mà.
 • P102 - Mantenir fora de l'abast dels nens.
 • P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Esbandida amb cautela amb aigua durant diversos minuts, eliminant les lents de contacte si és possible. Continueu esbandint.
 • P501 - Disposar de continguts / contenidors d'acord amb la normativa local / regional / nacional / internacional.

Ingredients perillosos:

 • Etanol: CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg.nr .: 01-21119457610-43-xxxx: Flam. Liq. 2, H225; Irritació dels ulls. 2, H319 Límit de concentració específic: irritació ocular. 2; H319: C ≥ 50%; Fracció de pes: 1-5%
 • Poli (oxi- 1,2 -ethanediyl), alfa- (2-etilhèxia) -omega-hidroxi-, fosfat, sal sòdica: CAS: 111798-26-6: Irritació cutània. 2, H315; Irritació dels ulls. 2, H319; 1-5%
 • Sulfonat de cumene sòdic: CAS: 28348-53-0 EINECS: 248-983-7 Reg.nr .: 01-2119489411-37-xxxx; Irritació dels ulls. 2, H319; Fracció de pes; 1-5%
 • Àcid sulfònic, C14-17-seg-alkane, sals sòdiques: CAS: 97489-15-1 número CE: 307-055-2 Reg.nr .: 01-2119489924-20-xxxx; Presa d'ulls. 1, H318; Tox agut. 4, H302; Irritació cutània. 2, H315; Crònica aquàtica 3, H412 Límits de concentració específics: Presa dels ulls. 1; H318: C ≥ 15% irritació ocular. 2; H319: 10% ≤ C <15%; Fracció de pes :; 1- <3%
 • Piridina-2-thiol-1-òxid, sal sòdica: CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5; Presa d'ulls. 1, H318; Agut Aquàtic 1, H400; AquaticChronic 2, H411; Tox agut. 4, H302; Tox agut. 4, H332; Fracció de pes: ≥0,0025- <0,025%

També et pot interessar

Examine també aquestes categories: Manteniment i cura de la moto, S100