• Video
IPONE Lederen Crème 100ml

IPONE Lederen Crème 100ml

 

FC-Moto

9,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 99,00 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

IPONE Lederen Crème

De IPONE lederen crème is de beste keuze voor het reinigen en onderhouden van uw motorkleding!

Functies:

 • Verzorgingsbalsem voor leer
 • Reinigt en beschermt tegelijkertijd
 • Ideaal voor leren kleding, laarzen en handschoenen
 • Verwijdert insecten en ander vuil
 • 100ml fles

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

Signaalwoord: -

Gevarenverklaringen:

 • Voldoet aan Richtlijn (EG) nr.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken (EUH208) Dit mengsel vormt geen fysiek risico. Zie aanbevelingen voor andere lokale producten.
 • Dit mengsel vormt geen milieurisico. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen nadelige effecten op het milieu bekend of voorzienbaar.

Voorzorgsverklaringen:

 • EUH208 - Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Kan allergische reacties veroorzaken.
 • P101 - Als medisch advies nodig is, zorg dan voor een container of etiket.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

Overige informatie:

 • Blijf alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
 • Niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het product is bestemd.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • HYDROCARBURES C10 C13 N-ALCANES, ISOALCANEN, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES: CAS: 918_481_9; EG: 918-481-9; BEREIK: 01-2119457273-39; Gewichtsfractie: 2,5 <= x% <10; (EG) 1272/2008: GHS08; De Dgr; Asp. Tox. 1, H304; EUH: 066
 • 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-OP: INDEX: 613-088-00-6; CAS: 2634-33-5; EG: 220-120-9; Gewichtsanteil: 0 <= x % < 2,5; (EG) 1272/2008: GHS05, GHS07, GHS09; De Dgr; Acute Tox. 4, H302; Huidirritatie. 2, H315; Oogdam. 1, H318; Huid sens. 1, H317; Aquatisch Acuut 1, H400; M Acuut = 1

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Motor onderhoud & verzorging, Motorkleding verzorging, Motorreiniger