Startpagina Merken P Putoline Putoline Luchtfilterolie, Actievloeistof, 600 ml


Putoline Luchtfilterolie, Actievloeistof, 600 ml

Putoline Luchtfilterolie, Actievloeistof, 600 ml

 

FC-Moto


13,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 23,25 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline Action Fluid Spray is een hoogwaardige schuimluchtfilterolie in een praktisch spuitbusje. Voeg na het reinigen van het schuimluchtfilter met Action Cleaner de olie toe aan het filter.
Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen, bij voorkeur buitenshuis. Draag beschermende handschoenen en een bril!
Action Fluid Spray is de keuze van Grand Prix teams wereldwijd!


Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of een andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P271 - Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.
 • P410+P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/container naar een afvalinzamelpunt in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

Aanvullende gevarenverklaringen (EU):

 • EUH208-Bevat benzeensulfonzuur, di-C10-14 alkylderivaten, calciumzouten. Kan allergische reacties veroorzaken.

Andere gevaren: -

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische

Aanvullende productinformatie

Uitvoering Luchtfilterolie
Tankinhoud 0.6 l


Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline