Startpagina Merken P Putoline Putoline Luchtfilterreiniger, Action Cleaner, 600 ml


Putoline Luchtfilterreiniger, Action Cleaner, 600 ml

Putoline Luchtfilterreiniger, Action Cleaner, 600 ml

 

FC-Moto


14,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 24,92 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Action Cleaner Spray is een hoogwaardige schuimluchtfilterreiniger in een praktisch spuitbusje. Deze ontvetter is oplosbaar in water. Het product zorgt voor een grondige reiniging van alle schuimluchtfilters en valt de lijm in het filter niet aan. Tegelijkertijd zorgt het voor een langere levensduur voor filter en motor.
Action Cleaner Spray is het product bij uitstek voor Grand Prix teams wereldwijd!


Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60

Signaalwoord:

 • gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H413 - Kan schadelijk zijn voor het waterleven met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of een andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P260 - Adem geen aerosol, nevel, damp in.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.
 • P305+P351+P338+P310 - ALS IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een dokter.
 • P410+P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/container naar een afvalinzamelpunt in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften. naar een afvalinzamelingspunt in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

Aanvullende gevarenverklaringen (EU):

 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan leiden tot uitdroging of barsten in de huid.

Andere gevaren: -

Gevaarlijke ingrediënten: -

Aanvullende productinformatie

Tankinhoud 0.6 l


Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline