S100 Technische stof en lederwas

S100 Technische stof en lederwas

 

FC-Moto

11,99 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 47,96 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Voor textiel en leer

S100 Technical Fabric & Leather Wash biedt uitstekende reinigingsprestaties en herstelt het ademende vermogen van klimaatmembranen!

Voor de beste waterdichtingsresultaten raden we S100 Textile Proofer aan.

Tevreden: 250 ml

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS07_60

Signaalwoord:

  • Voorzichtigheid

Gevarenaanduidingen:

  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen:

  • P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan een container of etiket bij de hand.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P305 + P351 + P338 - INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten, verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
  • P501 - Gooi de inhoud / container weg in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Gevaarlijke ingrediënten:

  • Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd: CAS: 157627-86-6: Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412; Gewichtsfractie: <20%
  • Sulfonzuur, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten: CAS: 97489-15-1 EG-nummer: 307-055-2 Reg.nr .: 01-2119489924-20-xxxx: Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Huidirritatie. 2, H315; AquaticChronic 3, H412 Specifieke concentratiegrenzen: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15% oogirrit. 2; H319: 10% ≤ C <15%; Gewichtsfractie: <10%

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, S100, Motorkleding verzorging, Motorreiniger