Vulcanet Schoonmaakdoeken set

Vulcanet Schoonmaakdoeken set

 

FC-Moto

44,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Vulcanet Reinigingsdoeken Set

Het innovatieve product voor individuele reiniging. Met deze poetsdoeken kunt u uw schatten wassen, zelfs zonder water. Het maakt niet uit of oldtimers, nieuwe auto's, motorfietsen, fietsen of zelfs in het huishouden, er is niets dat je er niet mee kunt schoonmaken. Vulcanet's geïmpregneerde reinigingsdoeken reinigen en onderhouden in één stap, of het nu gaat om ramen, spiegels, chroomdelen, metalen, kunststoffen, tv- en computerschermen, alle carrosseriedelen voor alle voertuigen, velgen, leer en imitatieleer, enz. Vulcanet is ook een goede insecten- en teerverwijderaar, voor een motorfiets heb je maar een paar doeken nodig om hem volledig schoon te maken en te onderhouden. Verwijdert ook snel en effectief remstof op velgen.

Functies:

 • Container met 80 watervrije reinigingsdoeken van Vulcanet®
 • Teer en vet verwijderen, polijsten ... en alles zonder sporen achter te laten
 • voor alle oppervlakken
 • zonder extra apparatuur op welke locatie dan ook
 • er is geen risico op krassen op het oppervlak of beschadiging van de machine

Specificaties:

Set bestaande uit:

 • 80 x poetsdoeken
 • 1 x microvezel doek

notitie: Het verpakkingsontwerp kan variëren, afhankelijk van de batch.

inhoud:

 • 1 x Vulcanet reinigingsdoeken set

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60

Signaalwoord:

 • gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken.
 • P233 Houd de container goed gesloten.
 • P243 Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen.
 • P260 Adem geen gas/nevel/damp/aerosol in.
 • P264 Was de handen grondig na het hanteren.
 • P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
 • P301 + P312 INDIEN GEÏNFECTEERD: Als u zich onwel voelt, bel dan een POISON CENTER/arts.
 • P303 + P361 + P353 ALS OP DE HUID (of haar): Verwijder alle verontreinigde kleding onmiddellijk. Was de huid met water/douche.
 • P305 + P351 + P338 ALS IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Blijf spoelen.
 • P337 + P313 Als oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
 • P402 Bewaren in originele verpakking op een koele, droge plaats.
 • P501 Gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • 67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol < 25 Flam. Liq. 2, H225 / Oogirritatie. 2, H319 / STOT SE 3, H336
 • 67-64-1 200-662-2 Aceton < 25 Flam. Liq. 2, H225 / Oogirritatie. 2, H319 / STOT SE 3, H336

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Vulcanet, Motorkleding verzorging, Motorreiniger